specialismen

 

Door de ervaringen binnen het ziekenhuis en de revalidatie heb ik me op het gebied van Logopedie, gespecialiseerd in volwassenen- en ouderenzorg . 

Met veel enthousiasme en interesse verdiep ik me in diverse stoornissen. Nog altijd werk ik daar met plezier. Door de verschuiving van veel zorg naar de eerste lijn, heb ik mijn eigen praktijk opgezet.

Het behandelen en begeleiden van mensen vindt ik waardevol. Het is een goede combinatie met mijn baan in de zorg. 

 

Het volgen van bij- en nascholing vind ik belangrijk. De laatste jaren heb ik me verdiept in o.a. 

 

 • Communicatie  met ouderen met cognitieve beperkingen
 • Cognitieve Communicatie Stoornissen
 • Orofaryngeale Dysfagie
 • MacNeill Dysphagia Therapy Program (slikrevalidatie, certified practitioner) 
 • Partners Afasie Communicatie Training 
 • Grammaticale stoornissen bij afasie 
 • Groepsbehandeling bij afasie
 • Dysartrie
 • Dysamix
 • Logopedie en neuropsychologie
 • Linguïstiek in de praktijk met het taalmodel van Ellis en Young als basis
 • Interne Coach
 • Coaching
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Motivational Interviewing
 • Lax vox 

 

Op dit moment ben ik me meer aan het verdiepen in de Prelogopedische zorg.

Inmiddels ben ik geregistreerd in het Register Preverbale Logopedie (NVLF 13360). Hiervoor volgde ik: 

 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen 1
 • Early Feeding Skills Assessments 
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen 2 (gepland voorjaar 2022) 

 

Ook heb ik onlangs Reiki 1 en Belief Clearing Practioner behaald en ben ik bezig met Neurolinguistisch Programmeren (NLP). 

 

Daarnaast zit ik in de Kwaliteitskring Ziekenhuis Overleg Noord KK129. 

Ook ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP 79911613791)

en ben ik geregistreerd in het Afasieregister (NVLF 13360). 

Ook neem ik deel aan diverse interdisciplinaire overlegvormen en heb ik nauw contact met collega's in de regio. 

 

Tevens besteed ik tijd aan het lezen van vakliteratuur, wetenschappelijke artikelen en literatuur over bredere onderwerpen die te maken hebben met o.a. gezondheid en psychologie.